1.- Objecte i condicions d’ús

El fet d’accedir a la nostra plana web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

La plana web de ADRIA BUSINESS CONSULTING, SL , amb domicili a S’Agaró, Avinguda de Platja D’Aro, núm. 242 inscrita al registre mercantil de Girona, volum 102, foli 207, full GI-1880 i CIF B- 55067367, té per objecte donar a conèixer els serveis que ofereix.

 

L’adreça electrònica de la web o servei d’Internet es la següent http://www.adriabconsulting.com (en endavant web).

 

L’objecte d’aquestes condicions generals d’ús de la web és regular l’accés i utilització de la web pels usuaris.

 

L’accés i utilització de la web es troben sotmesos a condicions particulars de cada servei i a tots els avisos i comunicacions a l’usuari per part d’ ADRIA BUSINESS CONSULTING.

 

ADRIA BUSINESS CONSULTING podrà modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de la web, les condicions generals o particulars dels seus serveis, instruccions o avisos.

 

L’accés a algun dels espais de la plana web estan subjectes a condicions particulars d’ús. En especial el servei d’àrea de clients, les condicions específiques del seu us consten a la plana de presentació del propi espai. La utilització d’aquests serveis equivaldrà a l’acceptació de les condicions particulars que li siguin aplicables.

 

El fet d’accedir a la nostra plana web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.